Rodičovská schůzka před zápisem do ZŠ

Zveme všechny rodiče předškoláků na schůzku, se zástupkyní pro I.st. ZŠ Osek Mgr. Marcelou Štikovou,

která se koná ve středu 22.3.2017 od 16.00 hodin.

Na programu jsou informace ohledně organizace zápisu dětí do ZŠ, základní informace o škole a školní družině.