Den ve školce
Základní denní režim

Provoz MŠ od 6:00-16:00 hodin

6.00–8.30

Individuální volba hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí; tělovýchovná chvilka; komunitní kruh, realizace nápadů dětí; realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti.

8.30–9.00

Dopolední svačinka.

9.00–9.20

Pokračování řízených činností pedagogem, individuální a skupinové hry.

9.20–11.20

Příprava na pobyt venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky , individuální činnost (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy), příprava na oběd, hygiena..

11.30–12.15

Podávání oběda; hygiena s vyčištěním dutiny ústní.

12.15–14.15

Literární nebo hudební relaxační chvilka; spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, Odpolední činnosti starších dětí.

14.15–14.40

Hygiena; odpolední svačinka; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, pobyt venku.

14.45–16.00

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.