Naši sponzoři
Sponzorské dary

Pokud měl někdo zájem finančně podpořit naší školu,může tak učitit.

Bude s vámi sepsána smlouva o daru.Vy sami si určíte za jakým účelem bude Váš příspěvek využit. Děkujeme.

V minulosti to bylo kupříkladu:

  • hračky,
  • pomůcky,
  • dopravné,
  • vstupné jednorázová kulturní akce v MŠ (divadélko,umělecké vystoupení apod.).