Vzdělávání na dálku
Distanční výuka

Úkoly na doma

DISTANČNÍ VÝUKA

Milí rodiče a zákonní zástupci,

distanční výuka se zahajuje pro děti s povinnou předškolní docházkou. Důvodem může být nepřítomnost více než 50% povinně vzdělávaných dětí z důvodu karantény. O zahájení distanční výuky vás budeme vždy informovat na webových stránkách popř. emailem.

Rodiče dětí jsou pak povinni nabídku distanční výuky využívat a konzultovat plnění s učitelkami.

Naleznete zde především ÚKOLNÍČKY pro předškoláky, dále několik typů, jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti, jsou zde vložené i oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jejich úprava a inspirace pro domácí prostředí.

 ÚKOLNÍČKY samozřejmě mohou plnit i děti mladší ve chvílích, kdy nenavštěvují mateřskou školu.

 

Bc. Kateřina Slovanová

Zpět