Akce
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023

Vydávání žádostí :

Od 1.4 - 2.5.2022

1, ke stažení na webových stránkách školy

2, osobní vyzvednutí v MŠ

Příjem vyplněných žádostí :

Dne 2.5.2022 od 8.00 do 15.00 hodin

Doporučujeme řádně vyplněnou přihlášku předložit odpovědnému pracovníkovi MŠ. 

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je ředitelka mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do MŠ osobně.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby¨

1, do datové schránky školy

2, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3, poštou (doporučeně, rozhodující je datum podání na poště)

4, osobní podání

Vyhodnocování žádostí :

Od 16. května 2022

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Sledujte vývěsní místo mateřské školy, příp. webové stránky, kdy budeme vyvěšovat seznam registračních čísel přijatých dětí. 

 

Počet volných míst září 2022 : 16

 

Soubory ke stažení

Zpět