Akce
Akce září

AKCE ZÁŘÍ :

9.9 TENISOVÉ DOPOLEDNE – NÁBOR DĚTÍ -  TJ SOKOL OSEK

13.9 SFÉRICKÉ KINO – DOPOLEDNE VE ŠKOLCE

14.9 VÝLET LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH VÝUKOVÝ PROGRAM LUČNÍ DOMEČKY, HMYZ, PTÁČCI A SPOLEČENSTVÍ LESA

15.9 PŘEDNÁŠKA EMOČNÍ SVĚT – V BUDOVĚ MŠ - 15.30 – 16.30

15.9 SCHŮZKA RODIČŮ NÁSLEDUJE PO PŘEDNÁŠCE

23.9 výlet hrobčice Naučná stezka skřítka Hrobčíka

30.9 kurz první pomoci pro rodiče – 15.30

Zpět