Sponzorské dary

Vážení rodiče,

            snažíme se v efektivní míře využívat finančních prostředků získaných od zřizovatele, ale rádi bychom Vás, rodiče našich dětí, požádali také o pomoc při zkvalitňování a modernizování pomůcek, hraček a vybavení školy.

Pokud byste byli ochotni přispět formou sponzorského daru, sepíšeme s Vámi na dohodnutou částku smlouvu o daru. Jako součást této smlouvy nabízíme dohodu o prezentaci Vás nebo Vaší firmy jako sponzora školy na webových stránkách školy a hlavní informační nástěnce školy. Částka, kterou byste byli ochotni škole poskytnout může být určena na konkrétní pomůcku, akci nebo třídu.

Cenné jsou však pro nás také věcné dary, jako jsou papíry na kreslení pro děti,různé materiály na výtvarnou a pracovní výchovu,hračky i každá další pomoc.