VÝLET INDIÁNSKÁ VESNIČKA

VÝLET INDIÁNSKÁ VESNIČKA

Výlet 13.6.2018 - Růžová u Děčína

Odjíždíme v 8.15, návrat v 16.00.Dětem dejte batůžek a do něj pouze pláštěnku a pití. Jídlo vezeme s sebou. Dejte jim vhodné /vrstvené/ oblečení pro celodenní pobyt venku, batůžek takový, aby se do něj vešlo ještě oblečení, které si děti popř. svléknou. Děkujeme

Program pro školní výlety, pro dětské tábory a skupiny. Již 18. ročník oblíbeného naučného programu pro školní i předškolní děti nazvaný Indiánskou stezkou je zaměřen na poznání života původních obyvatel Severní Ameriky, konkrétně prérijních indiánů. Program je přizpůsoben věku dětí.

Časový harmonogram

10:00   Příjezd, přivítání návštěvníků indiánským průvodcem

Prohlídka vesničky nahlédnutí do vybavených interiérů týpí, indiánské pohřebiště, potní chýše, dětské týpí na hraní

ukázka oděvů, hraček, zbraní, hudebních nástrojů a věcí denní potřeby povídání o historii indiánských kmenů, jejich způsobu života a kultuře, osidlování Ameriky bělochy

11:00   Vystoupení, kde mj. uvidíte: indiánskou hudbu (děti se s námi naučí indiánskou píseň) Orlí a Bizoní tanec, rozdělání ohně starým způsobem, divadlo ze života indiánů, tance, které si děti mohou vyzkoušet (např. Hadí tanec, Králičí tanec)

12:00  Přestávka na oběd (po telefonické dohodě je možné domluvit oheň k opékání buřtů - buřty si škola zajišťuje sama), v této době také bude pro zájemce otevřen obchod s indiánskými suvenýry, ozdobami, pohlednicemi, nápoji a cukrovinkami

13:00  Workshop - děti si mohou vyrobit jednoduchý indiánský výrobek, např. kožený náramek, ti starší pak lapač snů,(materiál je zahrnut v ceně vstupného)Soutěže, dovednosti a hry - střelba z luku, hod oštěpem, kvíz a další . Válečné malování na obličej

15:00  Konec programu, vyhlášení vítězů soutěží, předání cen

Ceník programu      Celodenní program (10:00-15:00) .... 120,- Kč za žáka