JARMARK VE ŠKOLCE 28.2.2019

JARMARK VE ŠKOLCE 28.2.2019

Jarmareční den, dopoledne ve školce.

Vyrábějte,pečte a přinášejte do školky, co s dětmi vytvoříte.

Děti si pak mezi sebou budou prodávat nebo měnit své výrobky na našem tržišti.