O nás

Mateřská škola s názvem „ŠKOLIČKA“ začala svůj provoz 1.9.2000, jako dvoutřídní  předškolní zařízení s kapacitou 48 dětí.V současné době jsou třídy naplněny do počtu 27 dětí, celkem tedy 54.Děti jsouve třídách rozmístěny ve věku od 2 - 6 let, věkově smíšené.

Budova mateřské školy Hornická 347 je umístěna v okrajové části města,v jednopatrové budově s půdní vestavbou a přilehlou školní zahradou, která je v současné době nově vybudována a vyhovuje tak potřebám dětí v průběhu celého roku

 

Personální obsazení

I.třída :   Helena Salátová DiS

              Bc. Kateřina Slovanová

 

II.třída:  Lenka Koucká

             Klára Plechatá DiS

 

     mateřská dovolená - Mgr.Jaroslava Balážová

                                              Karolína Perglerová

     nemoc - Hana Toušková