základní denní režim

07.08.2019 19:53

Provoz MŠ od 6:00-16:00 hodin

 

                                                                  Základní denní režim:

6.00 – 8.30

individuální volba hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí; tělovýchovná chvilka; komunitní kruh, realizace nápadů dětí; realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti.

8.30 – 9.00

            dopolední svačinka

9.00 – 9.20

            Pokračování řízených činností pedagogem, individuální a skupinové hry

9.20 – 11.20

příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky , individuální činnost (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy), příprava na oběd, hygiena

11.30– 12.15

podávání oběda; hygiena s vyčištěním dutiny ústní

12.15 – 14.15

literární nebo hudební relaxační chvilka; spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku,
Odpolední činnosti starších dětí.

14.15 – 16.00

hygiena; odpolední svačinka; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, pobyt venku

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního

 programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek,

dětských dnů a podobných akcí.