Kritéria přijímání do Mateřské školy Hornická 347, 41705 Osek

 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy Hornická 347,41705 Osek pro školní rok 2020/2021

 

Č.j.: RŘ  1/2020                                                                                  Účinnost od:3.4. 2020

Spisový znak:                                                                                      Skartační znak: S10

 

 

1/l řádné očkování dětí   /mimo děti předškolní a děti s

odkladem školní docházky, pro které je od září 2020 předškolní rok povinný/

 

 

2/ trvalý pobyt dítěte v Oseku a ve spádové ulici podle rozdělení dle Obecně

závazné vyhlášky 01/2017 , o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Osek

 

a) školský obvod Mateřské školy, Hornická 347, 417 05 Osek, okres Teplice,

tvoří ulice:

 

část ulice Dolejšova (od křižovatky ul. Jateční a Dolejšova směrem k ulici

Slovenská), Dolnonádražní, Hornická, Hřbitovní, Husova, Jateční,

K.H.Borovského, Nádražní, Palackého, Partyzánská, Riegrova, Slovenská,

Sokolská, Švermova, U Lesa, U Potoka

 

Děti s trvalým pobytem v těchto ulicích budou seřazeny dle věku 7- 4 let a

podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.

 

 

3/trvalý pobyt v Oseku, ale mimo spádové ulice

 

Hrdlovská, Jiráskova, Lidická, Bezručova, Klášterní, Krátká, Krtkova, Lesní,

Máchova, Náměstí Klášterní, Nelsonská, Obránců míru, Rooseveltova, Rybniční,

Smetanova, Svobody, Tovární, Tyršova, V Domkách, Vilová, Vodičkova,

Vrbenského, Zahradní, část Dolejšovy (od křižovatky ul. Jateční a Dolejšova

směrem k ulici Tyršova)

Dlouhá Louka, Hrad Osek -Horská, Hradní

Děti s trvalým pobytem v těchto ulicích budou seřazeny dle věku 7- 4 let a

podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.

 

 

4/Děti s trvalým pobytem mimo Osek

 

budou seřazeny dle věku 7- 4 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty.

 

 

5/Děti s trvalým pobytem v Oseku budou seřazeny dle věku 3- 2 let a podle

volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.

 

 

 

6/Děti s trvalým pobytem mimo Osek budou seřazeny dle věku 3- 2 let a

podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.

 

 

7/ředitelka MŠ rozhodne o přijetí dítěte mladšího 3 let na základě

naplněnosti tříd, tak aby byla dodržena bezpečnost dětí a nenarušen chod MŠ

a možnost uskutečňování ŠVP MŠ

 

 

 

                                                                                                             Bc.Kateřina Slovanová

                                                                                                            ředitelka mateřské školy