Vše co potřebujete vědět:

1) Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 350,- Kč.
2) Stavné na den je 29,-Kč.
3) Provoz školy je od 6,00 do 16,00 hodin.
4) Příchody a odchody jsou po předchozí domluvě individuální,dle potřeby rodiny.
5) Kdokoliv komu dáte zmocnění k odvádění z MŠ může Vaše dítě odvádět.
6) Je možná docházka jen některé dny v týdnu.
7) Mateřská škola má svou kuchyni, jídla jsou vařena v MŠ.
8) Jídlo se z MŠ odnášet nesmí,pouze v jednom případě a to pokud dítě náhle       onemocní(ten konkrétní den),který nestihnete odhlásit.
9) Rodiče mohou první dny zůstávat s dítětem v MŠ v rámci adaptací.
10) Zapojit se můžete do soutěží a akcí pořádaných školou.
11) Režim dne školy, je  však přizpůsobován podmínkám daného dne.
12) Mladší děti mají po obědě na lehárně klidový režim, starší odpolední činnosti.


 


6,00 - 9,20     hravé a pohybové aktivity dle volby dětí, indiv. práce s dětmi,
herní, řízené činnosti dětí-skupinové/průběžné/,ranní cvič.,
hygiena a přesnídávka dětí
9,20 - 11,20   příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,20 -12,15  oběd, hygiena,/střídavě I a II třída – dle harmonogramu /
12,15 - 14,15 spánek- odpočinek,starší děti 12,15-14,00hod.volnoherní
a zájmové aktivity - výtvarný, keramika, hudeb. pohybový, přírodovědný, angličtina
14,15 - 14,40  hygiena, odpolední svačina
14,45 - 16,00  samostatné a řízené činnosti a aktivity dětí, starší děti činnosti rozvíjející