Vzdělávání na dálku
18.–22. 5. 2020
TÉMA: Kapří šupina

TÉMA: Kapří šupina

Motivační příběh : Pohádka O rybáři a rybce

Vyprávět obsah, porozumění textu příběhu

Otázky : 

 • Převyprávěj děj příběhu, ohodnoť vlastnosti postav z příběhu
 • Kde se příběh odehrává?
 • Proč rybka potrestala rybářovu ženu?
 • Jaké plyne poučení z příběhu?

Ryby našich vod

Kde můžeme ryby vidět v přírodě? / hledání v knížkách, časopisech/

Poznat a pojmenovat podle obrázku druhy ryb, všímat si rozdílné stavby těla ryb

Matematické dovednosti

Určovat počty rybek, porovnávat:  Kolik jich kde je? Kolik ubrat aby jich bylo méně? – pracovat s vystřiženými obrázky ryb.

Básnička k nácviku:

 • Zapamatovat si a pochopit text

Ve vodě si ryby plují, občas také vyskakují
Pro ryby i rybičky, k pohybu jsou ploutvičky
Rády špulí pusinky, mají kůži šupinky.

Písnička

 • Zvládat taneční dovednosti, předvést, napodobit pohyb
 • Umět vytleskat jednotlivé rytmy, umět zopakovat melodii

Taneček : Míša Růžičková – pod hladinou

Rybička maličká, rytmizace podle víček

rytmus písně vytleskejte nebo vyťukejte víčky od PET lahví

Hádanka

Hbitá je, až dech se úží, nikdy nemá husí kůži.
Nezná kašel ani rýmu, i pod ledem přečká zimu.
Nechybí jí vůbec nic, penízků má na tisíc.

Jemná motorika, uvolňování ruky pro psaní

 • Podporovat správný úchop a přítlak
 • Vybarvovat bez přetahování
 • Rozvoj motoriky ruky

Kresba klacíkem do vlhké hlíny – na cestě u rybníka, k lesu

Pracovní list- skok žabky a omalovánka

Pokusy  a venku

Pozorování hladiny rybníka, odraz předmětů jako v zrcadle, co vidíš?

Pozorovat život kolem vody, u rybníka. Máme jich ve městě dost. Kolik jich najdete a víte kde všechny jsou?

Co na vodě plave a co se potopí?

Když hodím kamínek do vody co uvidím? Pozoruj kruhy na vodě

Tatínek nebo maminka mohou zkusit,,žabky“ na vodě, házení plochého kamínku.

Poslouchej zvuk vody ,Žbluňk“

Poslouchej kvákání žab

Tvoření

 • Získávat příležitost k rozvoji fantazie s různým materiálem
 • Soustředit se na činnost, výtvarně se vyjádřit

Papír natřít barvou – nakreslit a vystřihnout ,,rybník“

Dělat vlnky,bublinky, otisk víček,použít nejprve voskovky na vlnky pak přetřít barvou, šablony rybiček nalepit na rybník, ozdobit oko – knoflík, tělo natrhané kousky papíru apod.

Venku

Procházkou k rybníku, pozorování života kolem i na rybníce

Opakování znalostí z předchozích témat koloběh vody a Žabáci – upevnění naučených znalostí

Kateřina Slovanová

Soubory ke stažení

Zpět