Vzdělávání na dálku
20.–24. 4. 2020
TÉMA: Doprava

TÉMA: Doprava

Motivační příběh : shlédnutá, čtená pohádka Krtek a autíčko

  • Rozvoj řečových schopností, komunikačních dovedností
  • Učit se umět vyhledat informace

Otázky :  Jaké dopravní prostředky si v pohádce viděl?

Jak auto vypadá ?– popiš / charakteristika/

Jaké znáš dopravní prostředky? / hledání v knížkách, časopisech/ osobní x nákladní

Kde se pohybují? / místo pohybu – koleje, silnice, vzdušný prostor/

K čemu všemu lidem slouží?

Netradiční prostředky – vzducholoď, balón, vrtulník, metro / encyklopedie /

Básnička k nácviku:

  • Zapamatovat si a pochopit text

Semafor pro chodce

Co máš dělat na červenou? Když se kolem auta ženo?

Na chodníku klidně stát, do silnice nevbíhat.

A když svítí zelená, co to děti znamená?

Malí jako velicí, mohou přejít ulici.

Auto

Po silnici auto jede,

Bliká, troubí, motor přede.

Jede, jede z kopečka, točí se mu kolečka.

Písnička

  • Zvládat taneční dovednosti, pohyb v daném prostoru
  • Reagovat na daný signál

Jede jede mašinka/ Maxim Turbulenc zazpívejte si s dětmi a můžete si i zatančit

Taneček : Cvičíme s Míšou Růžičkovou – Auto

Pohybová hra

Na auta – reakce na signál – červená stát, zelená jedu. Dítě běží předem určenou trať a reaguje na barvy / venku na kole nebo koloběžce/

Prostorová stavba

  • Rozvoj fantazie při tvoření, respektování názoru druhého

Využijte kostiček a stavebnic, venku z klacíků a kamínků /Auto,silnice…/

Sestavování rozstříhaného obrázku / vlastní puzzle – dle věku dílky x náročnost/

Tvoření

  • Získávat příležitost k rozvoji fantazie s různým materiálem
  • Dodržovat hygienu při výtvarné činnosti

Papírová loďka, parník.

Kresba, malba dopravního prostředku. Starší děti dopravní situace na silnici nebo křižovatce

Výroba semaforu – předkreslete dětem, starší zvládnou sami – tvar semaforu – dolepování útržků barevných papíru/ správné barvy/do kruhů

Výroba balónu – nafukovací balónek + košík , provázek

Bezpečnost na silnici

  • Uvědomovat si nebezpečí a být zodpovědný ke svému bezpečí

Otázky: Kde můžeme přecházet silnici?

Co musím udělat než přejdu?

Co musím a nesmím dělat v autě?

Kde se smím pohybovat na kole? Smím sám?

Venku

  • Rozvoj sluchového vnímání

Pozorování dopravy ve městě, Návštěva nádraží …kdo tam pracuje?

Rozpoznávání zvuků dopravních prostředků / sluchová cvičení/ lze nalézt na internetu

Soubory ke stažení

Zpět