Poprvné v MŠ
Kritéria přijímání do MŠ pro školní rok 2023/2024

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy Hornická 347, 41705 Osek pro školní rok 2023/2024

Č.j.: RŘ  5/2023                                                                                       Účinnost od: 11.3.2023

Spisový znak:                                                                                          Skartační znak: S10

1/řádné očkování dětí /mimo děti předškolní a děti s odkladem školní docházky, pro které je od září předškolní rok povinný/

2/ trvalý pobyt dítěte v Oseku a ve spádové ulici podle rozdělení dle Obecně závazné vyhlášky 01/2017 , o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Osek

a) školský obvod Mateřské školy, Hornická 347, 417 05 Osek, okres Teplice, tvoří ulice:

část ulice Dolejšova (od křižovatky ul. Jateční a Dolejšova směrem k ulici Slovenská), Dolnonádražní, Hornická, Hřbitovní, Husova, Jateční,                        K.H.Borovského, Nádražní, Palackého, Partyzánská, Riegrova, Slovenská, Sokolská, Švermova, U Lesa, U Potoka

Děti s trvalým pobytem v těchto ulicích budou seřazeny dle věku 7- 4 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.

3/trvalý pobyt v Oseku, ale mimo spádové ulice Hrdlovská, Jiráskova, Lidická, Bezručova, Klášterní, Krátká, Krtkova, Lesní, Máchova, Náměstí Klášterní, Nelsonská, Obránců míru, Rooseveltova, Rybniční, Smetanova, Svobody, Tovární, Tyršova, V Domkách, Vilová, Vodičkova, Vrbenského, Zahradní, část Dolejšovy (od křižovatky ul. Jateční a Dolejšova směrem k ulici Tyršova), Dlouhá Louka, Hrad Osek -Horská, Hradní

Děti s trvalým pobytem v těchto ulicích budou seřazeny dle věku 7- 4 let apodle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.

4/Děti s trvalým pobytem mimo Osek budou seřazeny dle věku 7- 4 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty.

5/Děti s trvalým pobytem v Oseku budou seřazeny dle věku 3- 2 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.

6/Děti s trvalým pobytem mimo Osek budou seřazeny dle věku 3- 2 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.

7/ředitelka MŠ rozhodne o přijetí dítěte mladšího 3 let na základě naplněnosti tříd, tak aby byla dodržena bezpečnost dětí a nenarušen chod MŠ a možnost uskutečňování ŠVP                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bc.Kateřina Slovanová
ředitelka mateřské školy

Zpět