Poprvné v MŠ
Kritéria přijímání do MŠ pro školní rok 2020/2021

Č.j.: RŘ 1/2020
Účinnost od:3.4. 2020
Spisový znak:
Skartační znak: S10
 1. Řádné očkování dětí (mimo děti předškolní a děti s odkladem školní docházky, pro které je od září 2020 předškolní rok povinný).
 2. Trvalý pobyt dítěte v Oseku a ve spádové ulici podle rozdělení dle Obecně závazné vyhlášky 01/2017, o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Osek.
 3. Školský obvod Mateřské školy, Hornická 347, 417 05 Osek, okres Teplice, tvoří ulice:
  • Část ulice Dolejšova (od křižovatky ul. Jateční a Dolejšova směrem k ulici Slovenská), Dolnonádražní, Hornická, Hřbitovní, Husova, Jateční, K. H. Borovského, Nádražní, Palackého, Partyzánská, Riegrova, Slovenská, Sokolská, Švermova, U Lesa, U Potoka.
  • Děti s trvalým pobytem v těchto ulicích budou seřazeny dle věku 7-4 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.
 4. Trvalý pobyt v Oseku, ale mimo spádové ulice:
  • Hrdlovská, Jiráskova, Lidická, Bezručova, Klášterní, Krátká, Krtkova, Lesní, Máchova, Náměstí Klášterní, Nelsonská, Obránců míru, Rooseveltova, Rybniční, Smetanova, Svobody, Tovární, Tyršova, V Domkách, Vilová, Vodičkova, Vrbenského, Zahradní, část Dolejšovy (od křižovatky ul. Jateční a Dolejšova směrem k ulici Tyršova) Dlouhá Louka, Hrad Osek -Horská, Hradní.
  • Děti s trvalým pobytem v těchto ulicích budou seřazeny dle věku 7-4 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.
 5. Děti s trvalým pobytem mimo Osek:
  • Budou seřazeny dle věku 7-4 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty.
  • Děti s trvalým pobytem v Oseku budou seřazeny dle věku 3-2 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.
 6. Děti s trvalým pobytem mimo Osek budou seřazeny dle věku 3-2 let a podle volné kapacity MŠ budou přijaty do MŠ.
 7. Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí dítěte mladšího 3 let na základě naplněnosti tříd, tak aby byla dodržena bezpečnost dětí a nenarušen chod MŠ a možnost uskutečňování ŠVP MŠ.

Bc.Kateřina Slovanová
ředitelka mateřské školy

Zpět