Poprvné v MŠ
Informace pro nově příchozí

Vše co potřebujete vědět:

 1. Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 350 Kč.
 2. Stavné na den je 29 Kč.
 3. Provoz školy je od 6.00 do 16.00 hodin.
 4. Příchody a odchody jsou po předchozí domluvě individuální,dle potřeby rodiny.
 5. Kdokoliv komu dáte zmocnění k odvádění z MŠ může Vaše dítě odvádět.
 6. Je možná docházka jen některé dny v týdnu.
 7. Mateřská škola má svou kuchyni, jídla jsou vařena v MŠ.
 8. Jídlo se z MŠ odnášet nesmí,pouze v jednom případě a to pokud dítě náhle onemocní(ten konkrétní den), který nestihnete odhlásit.
 9. Rodiče mohou první dny zůstávat s dítětem v MŠ v rámci adaptací.
 10. Zapojit se můžete do soutěží a akcí pořádaných školou.
 11. Režim dne školy, je  však přizpůsobován podmínkám daného dne.
 12. Mladší děti mají po obědě na lehárně klidový režim, starší odpolední činnosti.

Režim dne školy

6.00–9.20

Hravé a pohybové aktivity dle volby dětí, indiv. práce s dětmi, herní, řízené činnosti dětí-skupinové/průběžné/,ranní cvič., hygiena a přesnídávka dětí.

9.20–11.20

Příprava na pobyt venku, pobyt venku.

11.20–12.15

Oběd, hygiena, (střídavě I a II třída – dle harmonogramu).

12.15–14.15

Spánek- odpočinek,starší děti 12,15-14,00hod.volnoherní a zájmové aktivity – výtvarný, keramika, hudeb. pohybový, přírodovědný, angličtina.

14.15–14.40

Hygiena, odpolední svačina.

14.45–16.00

Samostatné a řízené činnosti a aktivity dětí, starší děti činnosti rozvíjející.

Zpět