Poprvné v MŠ
Informace pro nově příchozí

Vše co potřebujete vědět:

 1. Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400 Kč.
 2. Stavné na den je 39 Kč 
 3. Provoz školy je od 6.00 do 16.00 hodin.
 4. Příchody a odchody jsou po předchozí domluvě individuální,dle potřeby rodiny.
 5. Kdokoliv komu dáte zmocnění k odvádění z MŠ může Vaše dítě odvádět.
 6. Je možná docházka jen některé dny v týdnu.
 7. Mateřská škola má svou kuchyni, jídla jsou vařena v MŠ.
 8. Jídlo se z MŠ odnášet nesmí,pouze v jednom případě a to pokud dítě náhle onemocní(ten konkrétní den), který nestihnete odhlásit.
 9. Rodiče mohou první dny zůstávat s dítětem v MŠ v rámci adaptací.
 10. Zapojit se můžete do soutěží a akcí pořádaných školou.
 11. Režim dne školy, je  však přizpůsobován podmínkám daného dne.
 12. Mladší děti mají po obědě na lehárně klidový režim, starší odpolední činnosti v návaznosti na činnosti dopolední

Režim dne školy

6.00–9.20

Hravé a pohybové aktivity dle volby dětí, indiv. práce s dětmi, herní, řízené činnosti dětí-skupinové/průběžné/,ranní cvič., hygiena a přesnídávka dětí.

9.20–11.20

Příprava na pobyt venku, pobyt venku.

11.20–12.15

Oběd, hygiena, (střídavě I a II třída – dle harmonogramu).

12.15–14.15

Spánek- odpočinek,starší děti 12,15-14,00hod.volnoherní a zájmové aktivity – výtvarný, keramika, hudeb. pohybový, přírodovědný, angličtina.

14.15–14.40

Hygiena, odpolední svačina.

14.45–16.00

Samostatné a řízené činnosti a aktivity dětí, starší děti činnosti rozvíjející.

 

Adaptace a praktické rady pro rodiče

Na odkazech níže naleznete rady a tipy jak lépe zvládnout adaptaci vašich dětí na docházku do MŠ. Odkazy postačí zkopírovat a vložit do vašeho internetového prohlížeče.

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2215/ADAPTACE-DITETE-V-MATERSKE-SKOLE.html/

https://www.dovychovat.cz/klub/?a_box=7uuvbdha

https://www.nevychova.cz/

Zpět