Novinky
Nástup do MŠ 12.4.2021

Nástup do MŠ 12.4.2021

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání na základě mimořádného opatření provoz škol a školských zařízení tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Do MŠ nastupují pouze děti předškolní a je zde možnost nástupu dětí rodičú IZS, pro ostatní mladší děti bude škola nadále uzavřena.

Pro nástup nebo možnost nástupu kontaktujte ředitelku MŠ a potvrďte nástup vašeho dítěte.V případě nepřítomnosti žáka s povinnou předškolní přípravou v MŠ je nutná písemná omluva (viz Školní řád).

Informuji předem zákon. zástupce o povinnosti používání respirátoru min.  FFP2 u dospělých po celou dobu pohybu v areálu školy   a u dětí min. ochranné roušky v celém areálu školy a to u dětí po dobu jejich příchodu a testování vždy od 6,00- 7,45 hod. Po převzetí učitelkou děti roušky odloží.

Povinné testování žáků antigen. testy bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek při vstupu do dětské šatny, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 20 minut. Při testování žáka MŠ je přítomný rodič, ten vyčká na výsledek testu. Pokud nebude dítě z nějakého důvodu otestováno, nebude do MŠ přijato. Nebude-li dítě v den testování přítomno, bude otestováno v dodatečně den jeho nástupu.

Pod touto informací naleznete dokumenty k prostudování, shlédněte také instruktážní video https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

Bc. Kateřina Slovanová

Soubory ke stažení

Zpět