Akce
Změny v úplatě pro rodiče

Informace pro rodiče o možnosti prominutí školného.

Od 1. 9. 2024 jsou rodiny pobírající přídavek na dítě osvobozeny od úplaty za: ⟶ Předškolní vzdělávání v MŠ (neplatí pro stravování)

Soubory ke stažení

Zpět