Akce
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

3.5.2023 OD 8.00 DO 16.00 Přihláška a kritéria ke stažení pod článkem

                       Mateřská škola Hornická 347,41705 Osek,

                      pořádá dne 3.5.2023 v době od 8.00 do 15.00

         zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Vydávání žádostí :   Od 4.4 - 2.5.2023

1, ke stažení na webových stránkách školy

2, osobní vyzvednutí v MŠ

Příjem vyplněných žádostí : Dne 3.5.2023 od 8.00 do 15.00 hodin

Doporučujeme řádně vyplněnou přihlášku předložit odpovědnému pracovníkovi MŠ. 

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je ředitelka mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,

doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do MŠ osobně.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Podání žádosti: Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby

1, do datové schránky školy

2, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3, poštou (doporučeně, rozhodující je datum podání na poště)

4, osobní podání

Vyhodnocování žádostí : Od 15. května 2023

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Sledujte vývěsní místo mateřské školy, příp. webové stránky,

kdy budeme vyvěšovat seznam registračních čísel přijatých dětí.                           Počet volných míst září 2023 :  14

 

Soubory ke stažení

Zpět